Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Sprawy techniczne

Plany remontów na rok 2024 są dostępne dla członków spółdzielni i posiadaczy mieszkań, po zalogowaniu się na stronie w zakładce "sprawdź swoje rachunki" - biblioteka jako załączniki do Uchwał Rady Nadzorczej z miesiąca listopada 2023 r.

Zasady wykonywania prac remontowych w lokalach mieszkalnych.

1. Zgłoszeniu zamiaru wykonania prac i wydania warunków technicznych przez dział techniczny Spółdzielni wymagają następujące prace.

a. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

b. Wymiana wylewek,

c. Wymiana grzejników ,

d. Wyburzenie lub wykonanie nowych ścianek działowych,

e. Montaż wodomierzy – nie dotyczy wymiany legalizacyjnej,

f. Wymiana instalacji – wodnej, gazowej, elektrycznej.

 

2. Prace które nie wymagają zgłoszenia w dziale Technicznym Spółdzielni.

a. Wymiana urządzeń sanitarnych na nowe,

b. Wymiana urządzeń gazowych – piec, kuchenka - na nowe, przez osobę uprawnioną,

c. Położenie płytek terakotowych na ścianach i podłogach,

d. Wykonanie podłóg bez wymiany wylewki,

e. Malowanie ścian i sufitów, tapetowanie,

f. Zabudowa wnęk szafami,

W lokalach mieszkalnych gdzie w pomieszczeniu łazienki znajduje się piec gazowy do podgrzania wody Spółdzielnia nie wyraża zgody na wymianę wanny na kabinę prysznicową. Montaż kabiny prysznicowej powoduje zmniejszenie kubatury łazienki, co nie odpowiada podstawowym normom bezpieczeństwa. 


Rozliczanie Wody

Szczegółowe zasady rozliczania poniesionych kosztów, za dostawę wody zawarte są w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w budynkach spółdzielni mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”.

Od października 2022 r Spółdzielnia rozpoczęła kompleksową wymianę wodomierzy w poszczególnych budynkach wraz z systemem radiowym do odczytu. W obecnym stanie opomiarowania wody zimnej w zasobach Spółdzielni staje się możliwe ujednolicenie legalizacji i odczytów wodomierzy wody zimnej podobnie jak ma to już miejsce w przypadku wodomierzy wody ciepłej.

Warto wyraźnie podkreślić, że nie opomiarowanie pewnej grupy mieszkań, w których użytkownicy nie chcą się na to zgodzić nie tylko działa na ich niekorzyść, ale też utrudnia precyzyjne rozliczenie wody, wychwycenie ewentualnych usterek wodomierzy w szczególności wodomierzy głównych w budynku oraz ustalenie ewentualnych wycieków.

Firma BRUNATA ZENNER dokona wymiany legalizacyjnej wodomierzy tak, aby w jednym budynku wszystkie wodomierze miały ten sam termin legalizacji.

W 2024 roku kompleksową wymianę wodomierzy przeprowadzimy w następujących budynkach: Bohaterów Września: 5,16,18,21,22,27,40,46,54,55,61.

                    Piastów: 1,1A,1D,5,11,12,23,38,49,54,55,58.

KOSZTY DLA MIESZKAŃCÓW w 2023 roku 

1.Wymiana legalizacyjna wodomierza radiowego – 143 zł z 8% VAT/ szt. plus koszt   złączek  ( redukcja, śrubunek ) w razie potrzeby.

 1. Montaż wodomierza radiowego jeżeli w mieszkaniu nie ma wodomierza – 667,05 zł z    VAT /szt.
 1. Wodomierz radiowy do montażu we własnym zakresie – 126,80 zł z 23 % VAT   ( obowiązek zgłoszenia do Spółdzielni celem zaplombowania – bezpłatnie)

 Płatności o wymianie są rozłożone na 6 rat płatnych wraz z czynszem w kolejnych miesiącach.


Zasady racjonalnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez firmy rozliczeniowe i podawane do wiadomości. 

Należy:

 1. dostosować temperaturę powietrza do funkcji pomieszczenia: tam gdzie stale przebywamy, potrzeba 20 -21 °C, w łazience ­24 °C,

 2. obniżyć temperaturę na noc - wystarczy 17-18 °C,

 3. obniżyć temperaturę w pomieszczeniach nie wykorzystywanych w sposób ciągły, zwłaszcza podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu (głowica termostatyczna może być wówczas ustawiona na minimalną temperaturę ale nie należy schłodzić zbytnio pomieszczenia, co powoduje szybsze jego niszczenie i większe zawilgocenie),

 4. unikać zasłaniania grzejników firanami, zasłonami, meblami, a tym bardziej ich zabudowy - utrudnia to wymianę powietrza w pomieszczeniu, a tym samym powoduje wzrost zużycia ciepła,

 5. nie tracić ciepła poprzez okna i drzwi -zawieś zasłony nie przykrywające grzejnika,

 6. ograniczyć nadmiar wilgoci w mieszkaniu: nie gotować bez przykrycia, nie napełniać wanny do kąpieli zbyt gorącą woda, którą trzeba później schładzać, w miarę możliwości zamiast kąpieli wziąść prysznic, zamiast stosowania nawilżaczy powietrza, obniżyć nieco temperaturę, aby się powietrze nie wysuszało, przykryć duże pojemniki z cieczą, (akwaria!). Do ogrzania wilgotnego powietrza potrzeba nawet 30% ciepła więcej,

 7. nie suszyć na grzejnikach mokrych rzeczy - zwiększa to zużycie ciepła.

 8. założyć ekrany zagrzejnikowe, możesz zaoszczędzić dzięki nim około 5% ciepła, nie dogrzewać pomieszczeń dodatkowymi urządzeniami (np. elektrycznymi), w miarę potrzeby ustawić na wyższą, temperaturę głowicę termostatu, wietrzyć pomieszczenie krótko i intensywnie po uprzednim ustawieniu głowicy zaworu termostatycznego na minimalna temperaturę, kilka minut wystarczy na całkowitą, wymianę powietrza, nie powodując zbytniego wychłodzenia ścian i mebli, które później trzeba ponownie nagrzać; głowicę zaworu przykręcamy po to, aby nie następowało pobieranie przez grzejnik dodatkowej energii cieplnej spowodowane nawiewem zimnego powietrza, wietrzenie powinno służyć wyłącznie wymianie powietrza, a nie regulacji temperatury.

 9. Nie należy ustawiać głowicy termostatycznej w jednym położeniu np. na 1,2,3 na cały okres grzewczy. Powoduje to zużywanie stałej, z reguły zbyt niskiej ilości ciepła w okresie większych mrozów, co skutkuje niedogrzaniem mieszkania i pobieraniem zbyt dużej ilości ciepła w okresie wyższych temperatur zewnętrznych.

Przypominamy również, że koszty ogrzewania budynku dotyczą nie tylko własnego mieszkania, ale całego budynku, w tym klatek schodowych, suszarni, pralni.

Apelujemy, zatem o:

 1. uzupełnienie oszklenia okien w indywidualnie użytkowanych pomieszczeniach np. piwnice, schowki,

 2. każdorazowe zamykanie bram wejściowych do budynków oraz o zamykanie okien w suszarniach, pralniach i piwnicach.

 3. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w dziale technicznym spółdzielni.


Wentylacja

Sprawne funkcjonowanie wentylacji jest konieczne dla właściwego i bezpiecz­nego działania urządzeń domowych spalających gaz lub inne paliwa. Wentylacja zapewnia dopływ powietrza niezbędnego do spalania oraz usuwa spaliny z pomieszczeń mieszkalnych w których powietrze stale ulega zanieczyszczeniu.

Zadaniem systemu wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Świeże powietrze zewnętrzne powinno napływać do pomieszczeń, a następnie przepływając przez nie opuszczać budynek kanałami wentylacyjnymi. Powietrze wentylujące budynek ma za zadanie usuwać z niego wszelkie zanieczyszczenia: wilgoć, dwutlenek węgla, związki chemiczne emito­wane przez materiały budowlane i wykończeniowe, alergeny, drażniące zapachy i wiele innych uciążliwych lub szkodliwych substancji.

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń jest także niezbędne do procesów spalania w kuchenkach i piecach gazowych.

Wentylacja pomieszczeń następuje w sposób naturalny, dzięki różnicy temperatury, gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku, oraz dzięki działaniu wiatru. Powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyj­ną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko zatruć tlenkiem węgla. Szczelne okna, nieprawidłowa ich eksploatacja ogranicza lub wręcz zatrzymuje dopływ powietrza konieczny do działania wentylacji.

Mankamentem wentylacji naturalnej jest to, że nawet gdy wszystkie elementy instalacji są wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską, to przy braku prawidło­wej eksploatacji budynku występuje: nadmierna wilgotność powietrza wewnętrznego. Para wodna skrapla się na najzimniejszych miejscach - głównie na nadprożach, ościeżach, pod pa­rapetami, w narożach pomieszczeń. Takie warunki sprzyjają powstawaniu grzy­bów i pleśni trudnych do zwalczenia. Złą jakość powietrza w pomieszczeniach odbieramy, jako pogorszenie odczuwanego komfortu. Zaduch, wyczuwalne zapachy chemiczne, unoszący się kurz. Objawami zanieczyszczenia powietrza są złe samopoczu­cie, osłabienie organizmu, nadwrażliwość dróg oddechowych i błon śluzowych, bóle głowy. Apelujemy o rozstrzelnianie okien.

 


Zakres bowiązków gospodarza budynku w zakresie utrzymania czystości:

I . Zakres czynności:

 1. Codzienne sprzątanie i usuwanie nieczystości wewnątrz i na zewnątrz obsługiwanego budynku w szczególności:
  1. usuwanie / zamiatanie, zbieranie, zmywanie / odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków przeznaczonych do ogólnego użytku np.: klatki schodowe, korytarze, kabiny dźwigowe, suszarnie, strychy, piwnice, wózkownie itp.
  2. usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń z niezabudowanej części nieruchomości w zakresie przypisanym do obsługiwanego budynku tj. z przejść, bram, chodników i połowy jezdni na odcinku ulicy położonej wzdłuż działki sprzątanej nieruchomości.
 2. Mycie podestu i schodów na parterach w razie konieczności.
 3. Mycie klatek schodowych raz w tygodniu dodatkiem środków dezynfekujących.
 4. Na bieżąco oczyszczanie kaloryferów, parapetów wewnętrznych i barierek z nieczystości i kurzu.
 5. W miesiącach: marzec i listopad, mycie okien z parapetami zewnętrznymi.
 6. Pielęgnacja zieleńców, cięcie żywopłotów, kwietników, odchwaszczanie opasek wokół budynku. Drobne renowacje zniszczonych fragmentów trawnika, spulchnianie gleby i sianie trawy.
 7. Grabienie całego terenu zielonego przyległego do obsługiwanego budynku po okresie zimowym a jesienią na bieżąco grabienie opadających liści.
 8. Sprzątniecie liści z powierzchni utwardzonych.
 9. Usuwanie śniegu i lodu z chodników nieruchomości i wzdłuż chodnika położonego na granicy z nieruchomością.
 10. Wykonywanie bieżących czynności związanych z dezynfekcją.
 11. Dezynsekcją każdorazowo, w razie wystąpienia owadów.
 12. Dwa razy w roku w okresie wiosny i jesieni wyłożenie trutki na gryzonie w pomieszczeniach piwnic –deratyzacja.
 13. Bezzwłoczne zawiadamianie administratora Spółdzielni o dostrzeżonych lub zgłaszanych przez mieszkańców awariach, widocznych uszkodzeniach i
 14. Utrzymanie czystości w śmietnikach wolnostojących i komorach zsypowych, usuwanie nieczystości z powierzchni śmietników i zsypów. Opróżnianie koszy na nóżkach.
 15. Mycie i dezynfekcja kontenerów do gromadzenia odpadów raz w miesiącu i zawiadamianie przełożonego o konieczności ich wymiany.
 16. Bezzwłocznie zawiadamianie administratora Spółdzielni o stwierdzonych faktach nie wykonania przez jednostki MPO obowiązku wywozu nieczystości.
 17. Usuwanie z budynków oraz pomieszczeń do ogólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, ulotek, napisów i rysunków umieszczanych bez zgody Zarządu Spółdzielni i niezwłocznie informowanie o tym fakcie administratora Spółdzielni.
 18. W razie potrzeby, zmywanie napisów z lamperii wewnątrz budynku.
 19. Przechowywanie kluczy do suszarń, wózkowni / jeżeli klucze znajdują się u lokatorów posiadać wiedzę kto jest w ich posiadaniu /.
 20. Informowanie Spółdzielni o niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniu pomieszczeń wspólnego użytku przez lokatorów.
 21. Terminowe doręczanie wszelkiej korespondencji wychodzącej ze Spółdzielni
 22. Wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.
 23. Wykonywanie obowiązków wynikających z zakresu czynności gospodarza budynku na czasowo wskazanych obiektach tzw. zastępstwo urlopowe. Prace w okresie zastępstwa należy wykonywać przemiennie na swoim i objętym budynku oraz przyległym terenie.
 24. Inne polecenia przełożonego.

 II Zakres odpowiedzialności:

 Gospodarz budynków mieszkalnych odpowiada za:

 1. Czystość i porządek w obsługiwanym budynku i na terenie przyległym.
 2. Terminowe zgłaszanie awarii, usterek i zniszczeń.
 3. Terminowe doręczanie pism lokatorom.
 4. Wykonywanie prac zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ