Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Zmiany przepisów

W dniu 31.05.2022 Rada Nadzorcza uchwaliła treść Regulaminu "W sprawie zasad i trybu przeprowadzania referendów w Spółdzielni mieszkaniowej Mistrzejowice-Północ w Krakowie - do wglądu lub pobrania w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej.


W dniu 22.06.2021 Rada Nadzorcza przyjęła nową treść Regulaminu Rozliczania kosztów dostawy Wody i odprowadzenia ścieków - do wglądu lub pobrania w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej.


W dniu 31.07.2020 Rada Nadzorcza przyjęła nową treść Regulaminu Porządku Domowego - do wglądu lub pobrania w siedzibie spółdzielni oraz na stronie internetowej.


Statut - Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2018  uchwaliło zmiany statutu spółdzielni. Uchwalone zmiany obowiązują  od daty rejestracji przez sąd tj od dnia 02.08. 2018.

Tekst jednolity statutu znajduje się na stronie internetowej spółdzielni w zakładce statut lub jest do pobranie nieodpłatnie w siedzibie spółdzielni.

W związku ze zmianami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z września 2017 i przyjętych na tej podstawie zmian statutu przestały obowiązywać regulaminy:

  • Przyjmowania członków, ustanawiania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i zamiany mieszkań, 23.10.2018 r.
  • Wykluczania i wykreślenia z członkostwa SMMP, 23.10.2018 r.
  • Wynajmowania lokali mieszkalnych w SMMP, 27.11.2018 r.

W związku z zakończeniem inwestycji w osiedlu Bohaterów Września i Piastów 12a /budowa garaży/ przestały obowiązywać regulaminy

  • Określający zasady realizacji inwestycji na działce nr 209/23 obr. 1 Nowa Huta w os. Bohaterów Września 57 Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ, 27.11.2018 r.
  • Przetargu na wybór wykonawcy inwestycji w os. Boh. Września 57, 27.11.2018 r.
  • Przydziału, finansowania, rozliczania i finansowania garaży wolnostojących SMMP 27.11.2018 r.Z dniem 23.10.2018 zmianie uległy zapisy regulaminu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie.

Z dniem 27.11.2018 zmianie uległy zapisy regulaminu przeprowadzenia konkursu na członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Północ w Krakowie.


Z dniem 1.01.2019 zmianie uległy zapisy regulaminów:

  1. Regulamin finansowy-zmiany w paragrafie 10, 11 - uchwała Rady Nadzorczej nr 40/2018 z 18.12.2018.
  2. Regulamin określający obowiązki spółdzielni oraz użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie napraw i utrzymania budynków - zmiany w paragrafie 2, 3, 4, 5, 7, 9, 14 - uchwała Rady Nadzorczej nr 39/2018 z 18.12.2018.
  3. Regulamin określający zasady wynajmowania powierzchni reklamowych - zmiany we wszystkich paragrafach - uchwała Rady Nadzorczej nr 38/2018 z 18.12.2018.

Teksty jednolite regulaminów znajdują się na stronie internetowej oraz po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty-Biblioteka-Struktura organizacyjna-Regulaminy

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ