Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Aktualności

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni

ZAWIADOMIENIE.

Kraków 15-12-2021

Zawiadomienie Członków Spółdzielni „Mistrzejowice - Północ” o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia.

W związku z utrzymującym się na terenie kraju stanem epidemii, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice - Północ” w Krakowie działając na podstawie uchwały Zarządu nr  86/43/2021 z dnia 10-11-2021 oraz art. 36 § 9-13 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 16-04-2020 poz.695 ze zm.) zawiadamia, że:

W dniu 14-12-2021 w godzinach od 8.00 – 20.00 w siedzibie Spółdzielni w os. Bohaterów Września 26 w Krakowie odbyło się głosowanie przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice Północ”  na piśmie uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:

 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z działalności Zarządu Spółdzielni za 2020 rok
 2. Podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

 Uchwały zostały podjęte. Uchwały publikujemy w zakładce biblioteka , dostępne dla członków po zalogowaniu się.

 

 


Zasady obsługi mieszkańców

W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną przedstawiamy zasady obsługi mieszkańców przez pracowników Spółdzielni.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych i zachowaniu dystansu społecznego  w każdym przypadku należy nosić maseczkę zakrywającą usta i nos.

Poniżej przedstawiamy zasady obsługi mieszkańców.

 1. Usterki można zgłaszać osobiście. W pomieszczeniu mistrzów może znajdować się 1 osoba.
 2. Bezpośredni kontakt i obsługa mieszkańców odbywa się - po uprzednim mailowym lub telefonicznym umówieniu wizyty.
 3. Osoby  umówione korzystają z domofonu i z pracownikiem Spółdzielni, który załatwia sprawę, poruszają się jeżwli jest to konieczne, wewnątrz biura Spółdzielni.
 4. Korespondencję papierową do Spółdzielni prosimy wrzucać do skrzynki na listy przy wejściu do Spółdzielni.
 5. Kasa Spółdzielni jest czynna. Aby dostać się do kasy należy na kasecie domofonowej przy drzwiach do działu technicznego wcisnąć nr 3, przejść do drzwi głównych i poczekać na zwolnienie elektrozamka. W pomieszczeniu przed kasą może przebywać tylko jedna osoba.
 6. Spotkanie z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej jest możliwe w każdy wtorek po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo, dzwoniąc na numer sekretariatu. Osoba umawiająca się na spotkanie w celu skrócenia załatwienia sprawy powinna podać temat rozmowy. Umożliwi to przygotowanie się do rozmowy członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Jeżeli sprawa nei wymaga bezpośredniefo kontaktu, sprawy załatwiamy telefoncznie.

 Ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz wygodę prosimy, aby w miarę możliwości korzystać z istniejących sposobów załatwiania spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 • sekretariat: 12 648-58-75
 • zgłaszanie usterek i awarii: 12 648-25-59
 • dział członkowski: 12 648-23-19
 • email: sekretariat@sm-mp.pl (w mailu prosimy podać adres oraz numer telefonu do kontaktu celem weryfikacji osoby której udzielamy informację)
 • Pogotowie dźwigowe: 12 415-33-00
 • Pogotowie awaryjne: 12 640-21-90 lub 603 286 333
 • SANEPID ul. Makuszyńskiego: 12 644-91-33

Wszelkie rozliczenia ze spółdzienią pomiędzy użytkownikami lokali są zamieszczone w "e-kartotece" - sprawdz swoje rachunki.  W zakładkce dokumenty - biblioteka  publikowane są protokoły i uchwały spółdzielni.  Jest to strefa dostępna tylko po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła.

Użytkownicy lokali winni zgłosić się osobiście po login i hasło do spółdzielni - w okresie epidemi covid - 19 należy przed wizytą umówić się telefonicznie z administratorem osiedla pod numerem telefonu - 12 648 58 75 wew. 30

Kasa spółdzielni jest otwarta.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych do budynku osoby będą wchodziły pojedynczo. Wydłuży to czas obsługi mieszkańców. W związku z czym prosimy o dokonywanie płatności  w kasie tylko w uzasadnionych przypadkach tak aby osoby starsze nie mające możliwości wykonania opłat internetowo mogły korzystać z formy płatności  gotówką w kasie.

Godziny pracy kasy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 930 do 1400.  Dodatkowo we wtorki  od 1430-1630

 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ ZE SPÓŁDZIELNI DOSTARCZAMY DO SKRZYNEK LUB NA ADRESY MAILOWE PODANE W SPÓŁDZIELNI.


Komunikat SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, dotyczącą pandemii wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców informujemy że:

 • Firma sprzątająca i gospodarze budynku codzienną myją urządzenia części wspólnych tj. przyciski domofonów, klamki i uchwyty drzwi wejściowych w częściach wspólnych budynku, podłogi windy.
 • Od dnia 23 marca 2020 dezynfekują w/w/ przedmioty raz dziennie.
 • Zalecamy pojedyncze przejazdy windą, tak żeby w windach na raz znajdowała się jak najmniejsza liczba osób. Jeżeli jesteśmy sprawni fizycznie i nie musimy nie korzystajmy z windy. W windzie zalecamy zakłądać maseczkę zakrywającą usta i nos.
 • Nie montujemy pojemników na środki do dezynfekcji rąk na klatkach schodowych ponieważ klatki schodowe nie są przestrzenią publiczną w której przebywamy. Z klatki wchodzimy do mieszkania gdzie mamy możliwość umycia rąk i jest to najbardziej skuteczna metoda pozbycia się ewentualnego zagrożenia.

Prosimy również Państwa o częste wietrzenie pomieszczeń i klatek schodowych.

Przypominamy również, że w pomieszczeniach zamkniętych takich jak klatki schodowe i windy istnieje obowiązek noszenia maseczek zakrywających nos i usta.


Komunikaty

Kraków, dnia  10.05.2022r

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

     W związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ”  w Krakowie, zwraca się z uprzejmą prośbą o odczytanie stanów wodomierzy zimnej wody. Prosimy o umieszczenie kartki z odczytem i adresem w drzwiach swojego mieszkania. Odczyty wodomierzy będą zbierane przez gospodarza budynku  w dniach:  30.05.2022 (poniedziałek), 31.05.2022r (wtorek) w godz. 900- 1100  oraz w godz. 1700- 1900.

W przypadku braku możliwości dopełnienia w/w formalności, odczyt należy dostarczyć   do Spółdzielni umieszczając kartkę w skrzynce obok wejścia głównego, drogą elektroniczną  na adres sekretariat@sm-mp.pl lub telefonicznie pod numerem 12/648-58-75, 12/648-25-59  do dnia 06.06.2022r.

Niedopełnienie tych formalności na podstawie Regulaminu Rozliczeń Wody w budynkach Spółdzielni skutkuje rozliczeniem mieszkania na podstawie ryczałtu z całego budynku – jak mieszkanie  nieopomiarowane.

 


Zasady doręczania korespondencji.

Zasady doręczania korespondencji.

W związku z rejestracją w dniu 2.08.2018 zmian statutu przyjętych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2018 informujemy. że wszelka korespondencja, rozliczenia mediów oraz zmiany opłat  będzą wrzucana do skrzynek pocztowych zgodnie z § 19 Statutu.

Osoby które złożyły w spółdzielni adresy do korespondencji będę obciążane kosztami korespondencji § 19 ust 3 Statutu.

Każda osoba mająca prawo do lokalu w Spółdzielni może złożyć Oświadczenie w obecności pracownika Spółdzielni dotyczące dostarczania korespondencji drogą mailową. Po złożeniu oświadczenia wszelka korespondencja będzie przesyłana mailem. Oświadczenie winno być złożone osobiście w celu weryfiakcji osoby składającej dyspozycję.
Wzór oświadczenia do druku.


30 lecie Spółdzielni

W październiku 2020 roku Nasza Spółdzielnia obchodziła Jubileusz 30 lecia.

W związku z sytuacja epidemiologiczną Ognisko TKKF „APOLLO”  dla mieszkańców zorganizowało szeregu imprez sportowo-rekreacyjnych na świeżym powietrzu.

 


Zasady segregacji odpadów komunalnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie

 informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku, od 1 kwietnia 2019 roku zmieniają się zasady segregacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższą zmianą, segregacja odpadów komunalnych od dnia 1 kwietnia 2019 roku będzie wyglądała następująco :

 • Kontener niebieski – papier i tektura : opakowania z papieru, kartonu, torby i worki papierowe, gazety i czasopisma, katalogi u ulotki, papier biurowy, zeszyty i książki, papier pakowy.
 • Kontener żółty – metale i tworzywa sztuczne : plastikowe butelki po napojach i opakowania po produktach spożywczych, plastikowe worki, reklamówki, opakowania po środkach czystości, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny, styropian(niebudowlany)
 • Kontener zielony – szkło :szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach(jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • Pojemnik brązowy – bio odpady : odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), resztki jedzenia(bez mięsa i kości), fusy po kawie i herbacie.
 • Kontener szary : pozostałe odpady zmieszane : zatłuszczony papier, zabrudzone folie, zużyte ręczniki i chusteczki papierowe, papier lakierowany i powleczony folią, art. Higieniczne (np. pieluchy), szkło stołowe, ceramika, porcelana, kryształy, szkło żaroodporne, lustra, mięso, kości i ości.

 Informujemy, że MPO i Straż Miejska przeprowadza kontrole prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Brak selekcji spowoduje podwyższenie opłat przez MPO za wywóz nieczystości tzn. jak za odpady nie selekcjonowane, na które Spółdzielnia nie będzie miała wpływu.

Aby uniknąć podwyższenia opłat zwracamy się do Państwa o sumienne segregowanie opadów komunalnych według nowych zasad.


Harmonogram wywozu rzeczy nietypowych

HARMONOGRAM WYWOZU RZECZY NIETYPOWYCH PRZEZ MPO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

„MISTRZEJOWICE – PÓŁNOC” odbywa się W KAŻDĄ I i III ŚRODĘ MIESIĄCA

Prosimy o składanie rzeczy nietypowych przy altanach śmietnikowych lub w komorach zsypowych na dwa dni przed wyznaczonym terminem ich wywozu.


Otwarcie lamusowni

W Krakowie dniu 9.06.2011r. została otwarta LAMUSOWNIA – punkt w którym mieszkańcy mogą pozbywać się nietypowych odpadów.

Nowo wybudowana lamusownia mieści się w sąsiedztwie bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania przy ul. Nowohuckiej 1D. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10 – 18, a w soboty w godz. 7.30 – 15.30.

Od mieszkańców Krakowa (osób prywatnych) odpady są odbierane bezpłatnie, ustalono jednak limity: jednorazowo oddać można do 100 kg zwykłych odpadów (np. starych mebli czy surowców wtórnych), do 20 kg odpadów niebezpiecznych oraz 15 litrów odpadów ciekłych; ponadto odpady tego samego rodzaju można dostarczyć maksymalnie dwa razy w miesiącu. Z lamusowi mogą też korzystać przedsiębiorcy, ale już nie bezpłatnie (cennik dostępny jest na stronie www.mpo.krakow.pl).

W lamusowni przyjmowane są:

 • odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, wanny, drewno itp.)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (lodówki, komputery itp.)
 • surowce wtórne (tworzywa sztuczne, metale, makulatura, szkło)
 • baterie, akumulatory, świetlówki,
 • odpady niebezpieczne (odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, kwasy, rozpuszczalniki, alkalia, farby, tusze, smary, opakowania po farbach itp.)
 • oleje odpadowe i tłuszcze jadalne,
 • gruz ceglany i odpady z betonu (w workach),
 • zużyte opony

W lamusowni NIE są natomiast przyjmowane:

 • zwykłe śmieci komunalne,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane zawierające azbest, papy, smoły itp.

Informacja w sprawie budowy III wyjazdu z os. Bohaterów Września.

I N F O R M A C J A,

Informujemy wszystkich członków spółdzielni, że spółdzielnia w dniu 15 listopada 2010 złożyła petycję do Rady Dzielnicy XV w sprawie budowy

dodatkowego trzeciego wyjazdu z osiedla Bohaterów Września.

W związku z rozbudową osiedla przy Urzędzie Skarbowym ulica Piasta Kołodzieja jest notoryczne zakorkowana. Budowa trzeciego wyjazdu znacznie usprawni ruch samochodowy w tym rejonie. O losach petycji będziemy informować Państwa na bieżąco.

Pzrzedstawiamy Państwu korespondencję w tej sprawie.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ