Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Rada Nadzorcza
  1. Skład Rady Nadzorczej kadencja 2023-2026
  2. Dyżury członków Rady Nadorczej

Rada Nadzorcza pismem z dnia 2010-02-25 zwróciła się do rady Dzielnicy w sprawie rozwiązania problemów komunikacyjnych osiedli Bohaterów Wrzesnia i Piastów. Treść wystapienia przedstawiamy poniżej.

Rada i Zarząd Dzielnicy XV
Mistrzejowice
ul.Miśnieńska 58
31-610 Kraków

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Mistrzejowice - Północ" w Krakowie w imieniu ponad 11 tysięcy mieszkańców Spółdzielni oraz przekonaniu o poparciu pozostałych mieszkańców os. Bohaterów Września i Piastów kieruje do Państwa wniosek o rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej w rejonie tych osiedli.

Obecnie do os.Boh.Września o liczbie mieszkańców większej niż ludność niejednego miasta powiatowego, dojazd jest możliwy jedynie z ul.Piasta Kołodzieja, ulicą Kleeberga bądź Bitwy nad Bzurą dla porównania do 6,5 tysięcznych Proszowic można wjechać 8 drogami. Pozornie tylko, trzeci wjazd ulicą Kupały od ul. Gen.Okulickiego czyni sytuację lepszą w os. Piastów, trzeba bowiem mieć na uwadze iż wjazd ten służy również os. Mistrzejowice Nowe.

Brak dogodnego dojazdu do osiedli spowodowany nieustającymi korkami, został spotęgowany wybudowaniem dużego kompleksu budynków mieszkalnych w rejonie Urzędu Skarbowego, a nowo wybudowany odcinek drogi przy Urzędzie Skarbowym umożliwił ruch do trasy E7 ciężkich pojazdów do licznych firm i hurtowni mieszczących się przy ul. Powstańców.

W celu eliminacji istniejących uciążliwości w ruchu w rejonie osiedli Piastów i Bohaterów Września proponuje rozważenie możliwości budowy odcinka drogi do os. Boh. Września od ul Srebrnych Orłów /np. jako przedłużenie ul .Obrońców Warszawy o długości ok.80m/ lub oczekujemy od Państwa innych propozycji rozwiązań.

Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców, treść niniejszego wystąpienia zostanie umieszczona na stronie internetowej S-pni.

Prosimy o zajęcie pisemnego stanowiska w przedmiotowej sprawie, aby można było informować opinię publiczną naszych osiedli o przebiegu jej załatwienia. Doceniając wagę problemu Rada Nadzorcza SM "Mistrzejowice -Północ" deklaruje ze swej strony wszelką możliwą pomoc. Informujemy również, że w tej sprawie zwracał się Zarząd Spółdzielni pismem z dnia 23-09-2008.

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Lebiecki Witold
Sekretarz Rady Nadzorczej - Jamka Andrzej

 

Na w/w pismo w dniu 11 czerwca 2010 wpłynęła odpowiedz od Rady Dzielnicy XV - czytaj więcej

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ