Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    RODO

Ochrona danych osobowych – RODO

W związku z prowadzoną działalnością Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice – Północ” jest Administratorem Danych  Osobowych członków spółdzielni, właścicieli lokali, mieszkańców spółdzielni oraz byłych członków.

Obowiązek przetwarzania tych danych wynika z ustawy Prawo Spółdzielcze i ustawy  o Spółdzielniach Mieszkaniowych w celu realizacji zadań statutowych i zarządzania nieruchomościami będącymi współwłasnością spółdzielni.

W spółdzielni są zachowane wszelkie procedury i zabezpieczenia zapewniające ochronę danych osobowych.

W każdym momencie maja Państwo prawo:

  1. Dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji o zakresie ich przetwarzania.
  2. Modyfikacji, poprawienia lub aktualizacji danych osobowych
  3. Bycia zapomnianym – jeżeli nie zachodzą przeciwskazania prawne.

W Spółdzielni obowiązuje Polityka Bezpieczeństwa  Informacji oraz Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym. Oba dokumenty zostały przystosowane do obowiązujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku i znajdują się w zakładce regulaminy.

Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przechowywane przez okres maksymalny trzech tygodni i udostępniane tylko i wyłącznie na wniosek Policji, Prokuratury, Sądów, Straży Miejskiej.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ