Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Sprawy techniczne

Plany remontów na rok 2020 są dostępne dla członków spółdzielni i posiadaczy mieszkań, po zalogowaniu się na stronie w zakładce "sprawdź swoje rachunki" - biblioteka jako załączniki do Uchwał Rady Nadzorczej z miesiąca listopada 2019 r.

Zasady wykonywania prac remontowych w lokalach mieszkalnych.

1. Zgłoszeniu zamiaru wykonania prac i wydania warunków technicznych przez dział techniczny Spółdzielni wymagają następujące prace.

a. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

b. Wymiana wylewek,

c. Wymiana grzejników ,

d. Wyburzenie lub wykonanie nowych ścianek działowych,

e. Montaż wodomierzy – nie dotyczy wymiany legalizacyjnej,

f. Wymiana instalacji – wodnej, gazowej, elektrycznej.

 

2. Prace które nie wymagają zgłoszenia w dziale Technicznym Spółdzielni.

a. Wymiana urządzeń sanitarnych na nowe,

b. Wymiana urządzeń gazowych – piec, kuchenka - na nowe, przez osobę uprawnioną,

c. Położenie płytek terakotowych na ścianach i podłogach,

d. Wykonanie podłóg bez wymiany wylewki,

e. Malowanie ścian i sufitów, tapetowanie,

f. Zabudowa wnęk szafami,

W lokalach mieszkalnych gdzie w pomieszczeniu łazienki znajduje się piec gazowy do podgrzania wody Spółdzielnia nie wyraża zgody na wymianę wanny na kabinę prysznicową. Montaż kabiny prysznicowej powoduje zmniejszenie kubatury łazienki, co nie odpowiada podstawowym normom bezpieczeństwa. 


Rozliczanie Wody

Szczegółowe zasady rozliczania poniesionych kosztów, za dostawę wody zawarte są w „Regulaminie rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków w budynkach spółdzielni mieszkaniowej „Mistrzejowice – Północ”.

Zgodnie z zapisami regulaminu, odczyty wodomierzy odbywają się w ostatnich dniach grudnia i czerwca każdego roku. Osoby które nie są w stanie być w mieszkaniu w trakcie odczytów prosimy w terminie trzech dni od daty odczytu o dostarczenie do spółdzielni stanów liczników, lub ich zgłoszenie telefonicze pod numerem 648-58-75.

Nie dopełnienie tych formalności na podstawie w/w regulaminu skutkuje rozliczeniem mieszkania na podstawie ryczałtu z całego budynku – tak jakby mieszkanie było nieopomiarowane. Powrót do rozliczeń na podstawie wodomierza wykonywany jest tylko w wyjątkowych wypadkach. Dlatego osoby wyjeżdzające przed dniem odczytów mogą wcześniej podać stany licznika w spółdzileni.

Zachęcamy państwa do montażu wodomierzy.

W chwili obecnej na zlecenie Spółdzielni montaż i wymiana wodomierzy w mieszkaniach spółdzielni odbywa sie przez firmę ISTA. W tej sprawie należy się zwrócić do działu Technicznego Spółdzileni.

Szczegółowe informacje dotyczące montażu wodomierzy.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” prowadzi wymianę wodomierzy, którym upływa okres ważności legalizacji oraz montaż wodomierzy w mieszkaniach dotychczas nieopomiarowanych.

Wodomierz, wg wskazań którego rozliczana jest woda musi posiadać ważną legalizację zgodnie z zapisem ustawy „Prawo o miarach” z dnia 11.05.2001 wraz z późn. zm. Dz.U. 2004 nr 243, poz. 2441. Legalizacj ata ważna jest 5 lat.

Jedynie osoby mające opomiarowaną wodę płacą za faktyczne jej zużycie co przyczynia się także do oszczędności wody.

Koszt wymiany legalizacyjnej wodomierza DN 15 - 62,88 zł

Koszt wykonania podłączenia wraz z montażem wodomierza DN 15

dla mieszkań nieopomiarowanych - 211,63 zł

W/w ceny obowiązują w 2014 roku i będą waloryzowane w 2015 roku wskaźnikiem inflacji GUS.

Wszystkie montowane wodomierze posiadają możliwość podłączenia w przyszłości modułu radiowego co umożliwi odczyt bez obecności mieszkańców.

Prace na zlecenie Spółdzielni wykonuje firma „Ista” Kraków al. 29- listopada 155 C

Koszty wymiany i legalizacji pokrywa użytkownik lokalu dokonując wpłat w Spółdzielni.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 6 rat.


Zasady racjonalnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania opracowane przez firmy rozliczeniowe i podawane do wiadomości. 

Należy:

 1. dostosować temperaturę powietrza do funkcji pomieszczenia: tam gdzie stale przebywamy, potrzeba 20 -21 °C, w łazience ­24 °C,

 2. obniżyć temperaturę na noc - wystarczy 17-18 °C,

 3. obniżyć temperaturę w pomieszczeniach nie wykorzystywanych w sposób ciągły, zwłaszcza podczas dłuższej nieobecności w mieszkaniu (głowica termostatyczna może być wówczas ustawiona na minimalną temperaturę ale nie należy schłodzić zbytnio pomieszczenia, co powoduje szybsze jego niszczenie i większe zawilgocenie),

 4. unikać zasłaniania grzejników firanami, zasłonami, meblami, a tym bardziej ich zabudowy - utrudnia to wymianę powietrza w pomieszczeniu, a tym samym powoduje wzrost zużycia ciepła,

 5. nie tracić ciepła poprzez okna i drzwi -zawieś zasłony nie przykrywające grzejnika,

 6. ograniczyć nadmiar wilgoci w mieszkaniu: nie gotować bez przykrycia, nie napełniać wanny do kąpieli zbyt gorącą woda, którą trzeba później schładzać, w miarę możliwości zamiast kąpieli wziąść prysznic, zamiast stosowania nawilżaczy powietrza, obniżyć nieco temperaturę, aby się powietrze nie wysuszało, przykryć duże pojemniki z cieczą, (akwaria!). Do ogrzania wilgotnego powietrza potrzeba nawet 30% ciepła więcej,

 7. nie suszyć na grzejnikach mokrych rzeczy - zwiększa to zużycie ciepła.

 8. założyć ekrany zagrzejnikowe, możesz zaoszczędzić dzięki nim około 5% ciepła, nie dogrzewać pomieszczeń dodatkowymi urządzeniami (np. elektrycznymi), w miarę potrzeby ustawić na wyższą, temperaturę głowicę termostatu, wietrzyć pomieszczenie krótko i intensywnie po uprzednim ustawieniu głowicy zaworu termostatycznego na minimalna temperaturę, kilka minut wystarczy na całkowitą, wymianę powietrza, nie powodując zbytniego wychłodzenia ścian i mebli, które później trzeba ponownie nagrzać; głowicę zaworu przykręcamy po to, aby nie następowało pobieranie przez grzejnik dodatkowej energii cieplnej spowodowane nawiewem zimnego powietrza, wietrzenie powinno służyć wyłącznie wymianie powietrza, a nie regulacji temperatury.

 9. Nie należy ustawiać głowicy termostatycznej w jednym położeniu np. na 1,2,3 na cały okres grzewczy. Powoduje to zużywanie stałej, z reguły zbyt niskiej ilości ciepła w okresie większych mrozów, co skutkuje niedogrzaniem mieszkania i pobieraniem zbyt dużej ilości ciepła w okresie wyższych temperatur zewnętrznych.

Przypominamy również, że koszty ogrzewania budynku dotyczą nie tylko własnego mieszkania, ale całego budynku, w tym klatek schodowych, suszarni, pralni.

Apelujemy, zatem o:

 1. uzupełnienie oszklenia okien w indywidualnie użytkowanych pomieszczeniach np. piwnice, schowki,

 2. każdorazowe zamykanie bram wejściowych do budynków oraz o zamykanie okien w suszarniach, pralniach i piwnicach.

 3. zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości w dziale technicznym spółdzielni.


Wentylacja

Sprawne funkcjonowanie wentylacji jest konieczne dla właściwego i bezpiecz­nego działania urządzeń domowych spalających gaz lub inne paliwa. Wentylacja zapewnia dopływ powietrza niezbędnego do spalania oraz usuwa spaliny z pomieszczeń mieszkalnych w których powietrze stale ulega zanieczyszczeniu.

Zadaniem systemu wentylacji jest wymiana powietrza w budynku. Świeże powietrze zewnętrzne powinno napływać do pomieszczeń, a następnie przepływając przez nie opuszczać budynek kanałami wentylacyjnymi. Powietrze wentylujące budynek ma za zadanie usuwać z niego wszelkie zanieczyszczenia: wilgoć, dwutlenek węgla, związki chemiczne emito­wane przez materiały budowlane i wykończeniowe, alergeny, drażniące zapachy i wiele innych uciążliwych lub szkodliwych substancji.

Powietrze doprowadzane do pomieszczeń jest także niezbędne do procesów spalania w kuchenkach i piecach gazowych.

Wentylacja pomieszczeń następuje w sposób naturalny, dzięki różnicy temperatury, gęstości powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku, oraz dzięki działaniu wiatru. Powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach lub przez specjalne nawiewniki, a wydostaje się przez kratki i kanały wentylacyjne. Skuteczność wentylacji naturalnej, zwanej też grawitacyj­ną, zależy od warunków atmosferycznych, zmienia się więc w ciągu roku. W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko zatruć tlenkiem węgla. Szczelne okna, nieprawidłowa ich eksploatacja ogranicza lub wręcz zatrzymuje dopływ powietrza konieczny do działania wentylacji.

Mankamentem wentylacji naturalnej jest to, że nawet gdy wszystkie elementy instalacji są wykonane zgodnie ze sztuką inżynierską, to przy braku prawidło­wej eksploatacji budynku występuje: nadmierna wilgotność powietrza wewnętrznego. Para wodna skrapla się na najzimniejszych miejscach - głównie na nadprożach, ościeżach, pod pa­rapetami, w narożach pomieszczeń. Takie warunki sprzyjają powstawaniu grzy­bów i pleśni trudnych do zwalczenia. Złą jakość powietrza w pomieszczeniach odbieramy, jako pogorszenie odczuwanego komfortu. Zaduch, wyczuwalne zapachy chemiczne, unoszący się kurz. Objawami zanieczyszczenia powietrza są złe samopoczu­cie, osłabienie organizmu, nadwrażliwość dróg oddechowych i błon śluzowych, bóle głowy. Apelujemy o rozstrzelnianie okien.

 


Internet

Firma VERANET przyjmuje w dalszym ciągu zgłoszenia osób chętnych. Koszt opłaty instalacyjnej jednorazowo wynosi 19 zł brutto. W przypadku podpisanie umowy na okres minimum 18 miesięcy koszt przyłącza wynosi 1 zł.

Abonament miesięczny za 1 przyłącze od 39 zł brutto. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie indywidualnych umów zawartych pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, bez pośrednictwa Spółdzielni. W ramach opłaty abonamentowej Operator zapewnia całodobowy dostęp do Internetu z gwarantowanym przesyłem od 2 mbps wzwyż - do najbliższego węzła brzegowego sieci Veranet.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ