Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Przetargi

Ogłoszenie ukazało się w gazecie "Dziennik Polski" w dniu 25.09.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie Boh. Września 26, tel. 012-648-58-75 ogłasza przetarg nieograniczony na:                                                                                                                                                     

  Wykonanie projektów instalacji fotowoltaicznych dla 24 budynków mieszkalnych  

  wielorodzinnych.

Informację o Warunkach Zamówienia można odebrać w sekretariacie oraz w pokoju

 nr 9  w godzinach pracy Spółdzielni os. Boh. Września 26 po uiszczeniu opłaty w wysokości 61,50 zł brutto za jedną Informację na nr konta 82 8591 0007 1020 0054 5631 0032

Termin składania ofert zgodnie z Informacją.


Ogłoszenie ukazało się w gazecie "Dziennik Polski" w dniu 7.09.2023

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ”

w Krakowie, os. Bohaterów Września 26

            Zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2023-2024 z podaniem imienia i nazwiska biegłego rewidenta.

            Oferty należy składać w terminie do dnia 5 października 2023 roku w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2023-2024”.

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12-648-58-75.


Ogłoszenie ukazało się w gazecie "Dziennik Polski" w dniu 14.09.2023

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” w Krakowie

Boh. Września 26, tel. 012-648-58-75 ogłasza przetarg nieograniczony na:                                                                                                                                              

  1.  Dostawę i montaż instalacji fotowoltaiki na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
  2. Ustawowe przeglądy gazowe wraz z doszczelnieniem.

Informację o Warunkach Zamówienia można odebrać w sekretariacie oraz w pokoju

 nr 9  w godzinach pracy Spółdzielni os. Boh. Września 26 po uiszczeniu opłaty w wysokości 61,50 zł brutto za jedną Informację na nr konta 82 8591 0007 1020 0054 5631 0032

Termin składania ofert zgodnie z Informacją.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ