Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Przetargi

Ogłoszenie ukazało się w gazecie Dziennik Polski w dniu 20.09.2021

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” z siedzibą w os. Bohaterów Września 26, 31-621 Kraków, nr tel. 12 6485875 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Ubezpieczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ” w 2022 roku.

Informację o warunkach zamówienia można odebrać w sekretariacie Spółdzielni. Koszt specyfikacji wynosi 50,00 zł netto + 23% VAT.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ”

W Krakowie, os. Bohaterów Września 26

            Zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za lata 2021-2022 z podaniem imienia i nazwiska biegłego rewidenta.

            Oferty należy składać w terminie do dnia 7 października 2021 roku w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach z napisem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za lata 2021-2022”.

            Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 12-648-58-75.


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC”

w Krakowie, os. Bohaterów Września 26

podaje do wiadomości,

że w dniu  22.09.2021 r. /środa/, o godz. 1200  w siedzibie Spółdzielni, w Krakowie, os. Bohaterów Września 26

odbędzie się:

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na uprawnienie do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w os. Bohaterów Września 67 o powierzchni użytkowej: 45.77m2,

składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju, położonego na III piętrze budynku. Do mieszkania przynależy prawo korzystania z piwnicy o pow. 2.26m2.

Stawka wywoławcza wynosi:  8100 zł/m2p.u.l.

Kwota postąpienia: 50 zł.

Wadium:  w wysokości 18 600 zł płatne do dnia 22.09.2021 r. do godz. 1130 w kasie Spółdzielni lub przelewem na konto Spółdzielni,

nr rachunku bankowego:  KBS 82 8591 0007 1020 0054 5631 0032.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w pokoju nr 3 siedziby Spółdzielni przed przetargiem.

Mieszkanie można oglądać w dniach: 16.09.2021 r. o godz. 900 (czwartek) i  20.09.2021 r. (poniedziałek) o godz. 900.

Zbiórka zainteresowanych przed klatką budynku nr 67 w os. Bohaterów Września.

Przetarg odbędzie się na podstawie regulaminu wewnętrznego Spółdzielni, z którym należy zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni:

www.sm-mp.pl

Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi osoba wygrywająca przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

12 648-23-19 .

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ