Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Przetargi
 Ogłoszenie z dnia 27 marca 2023 z  gazety "Dziennik Polski" .

OGŁOSZENIE                                                                                                      

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice -Północ” z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 26 – ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na najem lokalu użytkowego,

położonego : w os. Bohaterów Września 26 A , o powierzchni użytkowej 36,16 m2 , cena wywoławcza : 10,00 zł. netto za 1m2 powierzchni lokalu. Wadium w kwocie : 361,60 zł.

  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium .

Wadium należy uiścić przelewem na konto SM „Mistrzejowice-Północ” :

KBS 82  8591  0007  1020  0054  5631  0032 a kserokopię przelewu  dołączyć do składanej oferty.

 Oferta winna zawierać :

  1. proponowana cenę za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,
  2. określenie planowanej działalności,
  3. status prawny oferenta ( aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej RP, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu ) wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami,
  4. zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o bieżącym realizowaniu zobowiązań podatkowych ( wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu ).
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizowania Przetargów i przyjęcie warunków umowy najmu wg przedstawionego wzoru.

 Termin składania ofert upływa w dniu 19.04.2023 r.  godzina  14 00.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach : „Oferta na przetarg lokalu użytkowego w os. Bohaterów Września 26 A”  w sekretariacie spółdzielni.

 Lokal można oglądać po telefonicznym umówieniu.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  telefonu : 12 648-58-75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia przetargu oraz odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

 Kraków, dnia 22.03.2023 r. Ogłoszenie z dnia 6 marca 2023 z  gazety "Dziennik Polski" .

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice -Północ” z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 26 – ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na najem lokalu użytkowego,

położonego : w os. Bohaterów Września 26 , o powierzchni użytkowej 66,92 m2 , cena wywoławcza : 30,00 zł. netto za 1m2 powierzchni lokalu. Wadium w kwocie : 2.007,60 zł.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium .

Wadium należy uiścić przelewem na konto SM „Mistrzejowice-Północ” :

KBS 82  8591  0007  1020  0054  5631  0032 a kserokopię przelewu  dołączyć do składanej oferty.

 Oferta winna zawierać :

  1. proponowana cenę za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,
  2. określenie planowanej działalności,
  3. status prawny oferenta ( aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej RP, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu ) wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami,
  4. zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o bieżącym realizowaniu zobowiązań podatkowych ( wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu ).
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizowania Przetargów i przyjęcie warunków umowy najmu wg przedstawionego wzoru.

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2023 r.  godzina  14 00.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach : „Oferta na przetarg lokalu użytkowego w os. Bohaterów Września 26”  w sekretariacie spółdzielni.

 Lokal można oglądać po telefonicznym umówieniu.

 Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  telefonu : 12 648-58-75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia przetargu oraz odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ