Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Przetargi
  Ogłoszenie ukazało się  w gazecie Dziennik Polski  w dniu 10.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice -Północ” z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 26 – ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na najem lokalu użytkowego, położonego : w os. Piastów 42A , o powierzchni użytkowej 94,07 m2 , cena wywoławcza : 30,00 zł. netto za 1m2 powierzchni lokalu.

Wadium w kwocie : 2.822,10 zł.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium .

Wadium można uiścić przelewem na konto SM „Mistrzejowice-Północ” :

KBS 82  8591  0007  1020  0054  5631  0032, bądź w kasie spółdzielni a kserokopię przelewu, wpłaty – dołączyć do składanej oferty.

 Oferta winna zawierać :

  1. proponowana cenę za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,
  2. określenie planowanej działalności,
  3. status prawny oferenta (aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej RP, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu ) wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami,
  4. zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o bieżącym realizowaniu zobowiązań podatkowych ( wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu ).
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizowania Przetargów i przyjęcie warunków umowy najmu wg przedstawionego wzoru.

Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2022 r.  godzina  14 00.

Pisemne oferty należy składać w opisanych i zamkniętych kopertach w sekretariacie spółdzielni.

Lokal można oglądać w dniach 13.05.2022r. i 20.05.2022r. o godz. 1000 - zbiórka zainteresowanych przed lokalem użytkowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  telefonu : 12 648-58-75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia przetargu oraz odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.


Ogłoszenie ukazało się  w gazecie Dziennik Polski  w dniu 10.05.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice -Północ” z siedzibą w Krakowie, os. Bohaterów Września 26 – ogłasza przetarg pisemny, ofertowy na najem lokalu użytkowego, położonego : w os. Bohaterów Września 57 U2 , o powierzchni użytkowej 37,29 m2 , cena wywoławcza : 17,00 zł. netto za 1m2 powierzchni lokalu. Wadium w kwocie : 633,93 zł. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium .

Wadium można uiścić przelewem na konto SM „Mistrzejowice-Północ” :

KBS 82  8591  0007  1020  0054  5631  0032, bądź w kasie spółdzielni a kserokopię przelewu, wpłaty – dołączyć do składanej oferty.

Oferta winna zawierać :

  1. proponowana cenę za najem 1m2 powierzchni użytkowej lokalu,
  2. określenie planowanej działalności,
  3. status prawny oferenta (aktualna informacja z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej RP, wystawiona nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą przetargu ) wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami,
  4. zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o bieżącym realizowaniu zobowiązań podatkowych ( wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przetargu ).
  5. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizowania Przetargów i przyjęcie warunków umowy najmu wg przedstawionego wzoru.

 Termin składania ofert upływa w dniu 24.05.2022 r.  godzina  14 00.

Pisemne oferty należy składać w opisanych i zamkniętych kopertach w sekretariacie spółdzielni.

Lokal można oglądać w dniach 12.05.2022r. i 17.05.2022r. o godz. 1000 - zbiórka zainteresowanych przed lokalem użytkowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr  telefonu : 12 648-58-75.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia przetargu oraz odstąpienia od przetargu, bez podania przyczyny.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ