Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

Menu
    Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Informacja dla nabywających mieszkanie w zasobach SM „Mistrzejowice-Północ”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ” uprzejmie prosi nabywców lokalu o kontakt ze Spółdzielnią, pokój nr 3 w sprawie deklaracji przystąpienia /lub nie/ do Spółdzielni. Ma to istotne znaczenie przy rozliczeniu mieszkania /wydanie nowej książeczki opłat, naliczenie czynszu, (tel.: 12 648 23 19).

W związku z wejściem z dniem 9 września 2017 roku zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali staja się z mocy prawa członkami spółdzielni.

Osoby posiadające odrębną własność do lokalu mają prawo dobycia członkiem spółdzielni , jednak w ich przypadku wymagane jest zadeklarowanie chęci zostania członkiem spółdzielni.

Zmiany przepisów znoszą obowiązek wpłaty udziałów i wpisowego. Przyjęcie w poczet członków spółdzielni odbywa się bez opłat.

Jednocześnie informujemy, że osoby nie będące członkami Spółdzielni, zgodnie z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz obowiązującym Statutem Spółdzielni nie mają prawa do pożytków i innych przychodów Spółdzielni. W związku z tym osoby te pokrywają pełne koszty eksploatacji i utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, jak również koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem mienia Spółdzielni, a sfinansowanych nadwyżką bilansową, którą Walne Zgromadzenie może przeznaczyć co roku na zasilenie kosztów eksploatacji, funduszu remontowego lub na inwestycje Spółdzielni.


 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Mistrzejowice-Północ

31-621 Kraków
Os. Bohaterów Września 26
tel. (012) 648 58 75, 648 25 59,
fax: (012) 645 90 52

© 2005-2020 Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice - Północ